ב.ס בע"מ  הינה חברה העוסקת במתן שירותי הנדסה ועיבוד שבבי.

ב.ס בע"מ חרטה על דיגלה איכות ושירות ללא פשרות כאסטרטגיה עסקית של החברה.

החברה מתחייבת לעמוד בדרישות האיכות של לקוחותיה ולספק להם תמיכה טכנית באיכות גבוהה.

החברה קשובה  לצורכי לקוחותיה ופועלת בהתמדה לעמוד בציפיותיהם.

הנהלת החברה משקיעה תשומות, זמן, תשומת לב ניהולית ומשאבים כלכליים להגדלת פעילות החברה, נתח  שוק ולשיפור הרווחיות לאורך זמן.

הנהלת החברה מאמינה כי שיתוף העובדים בהקמת והפעלת מערכת האיכות הוא תנאי הכרחי להצלחתה.

תכנון ויישום הפעילויות  בתחום  האיכות יקיפו  ויחייבו  את  כל  הגורמים בחברה  ויעשו  על  פי דרישות תקן : 9001:2015 ISO

החברה מבצעת את עבודתה בהתאם לחוקים, תקנים רשמיים ותקני גופים ממשלתיים ובינלאומיים, ובהתאם לדרישות לקוחותיה, תוך כדי שיפור מתמיד.

החברה תפעל להדריך, לאמן ולספק אמצעים וסביבת עבודה מתאימים לעובדיה לנהל את פעילויותיהם באופן אחראי מבחינת האיכות והבטיחות.

כל  עובד ו/או בעל  תפקיד ומנהל בחברה, אחראי לבצע את המטלות והדרישות, והוא אחראי על  האיכות והבטיחות בעבודתו.

החברה תביא לידיעת כל האנשים העובדים עבור החברה או מטעמה ולכל בעלי העניין את מדיניות האיכות שלה.

החברה תתמוך באימוץ העקרונות של מדיניות האיכות על ידי קבלני המשנה הפועלים עבורה ו/או ספקיה המספקים סחורה ו/או שירות

החברה מטפחת פתיחות ויצירת דו שיח עם עובדיה, לקוחותיה וספקיה תוך הקשבה לכל הנושאים העשויים להטרידם באשר לשיפור תהליכי איכות בחברה, סיכונים אפשריים, השפעות של פעולות ו/או של עבודות, ותספק מענה בהתאם.

החברה תמשיך ותשפר את התכניות והביצועים מתוך מחויבותה לשיפור  מתמיד ומתוך מחויבות ואחריות לעובדיה, לקוחותיה וספקיה תוך התחייבות לעבוד ולפעול על פי דרישות כל דין, חוק ואחרים.

החברה תהיה זמינה לציבור בכל נושא הקשור לנושאי האיכות, בטיחות ובריאות בתעסוקה.

מדיניות האיכות במפעל

(L)9001-2015-H.jpg